Regionální spisovatelé

JUDr. Michal Navrátil (1861-1931)

Regionální historik, publicista a původně magistrátní úředník v Praze. Narodil se 21.1.1861 v Kondraci do učitelské rodiny. Studoval akademické gymnázium a univerzitu v Praze a ve Vídni. Roku 1892 získal titul doktora práv. Pět let působil jako sekretář u G.Eima (proslulého mladočeského publicisty a politika). Roku 1893 se vrátil do Prahy a vstoupil do služeb obce pražské, kde byl roku 1899 jmenován kommissařem. Behěm své 37 leté publikační činnosti vydal množství časopiseckých a novinových článků, studií a knih. Psal o poměrech parlamentních, společenských, divadelních i školských. Velmi se zajímal o historii rodné obce, proto shromáždil velké množství údajů z archivních pramenů všeho druhu a sestavil dějiny kondracké školy, zemědělství, kovářství atd. Patří k nejvýznamnějším znalcům a propagátorům dějin Podblanicka.

Zdroj:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/304834-navratil-michal-spisovatel-cesky

http://www.knihovnavlasim.cz/region_autori_K-N.htm

František Augustin Slavík (1846-1919)

Filosof, historik, středoškolský profesor. Narodil se 29.8.1846 v Domašíně. Studoval nižší gymnasium u piaristů v Benešově. Roku 1870 ukončil studia na filosofické fakultě v Praze. Konal vědecké cesty, na kterých navštívil různé archivy v Čechách, na Moravě, v Německu a Polsku. Jako středoškolský profesor působil na školách v Praze, Táboře, Kutné Hoře, Brně a Hodoníně. Roki 1903 odchází ze zdravotních důvodů do důchodu a je jmenován c. k. školním radou.

Od studentských let působil též literárně. Míval veřejné přednášky z dějin literatury. V Kutné Hoře založil archaeologický sbor »Vocel« pro zachování a prozkoumáni památek v Kutné Hoře a okolí. vypracoval osnovu pro velikou Vlastivědu moravskou, V Brně s profesorem F. Kameníčkem obnovil roku 1891 Časopis Matice moravské. Vypracoval osnovu a byl hlavním redaktorem velké Vlastivědy m oravské, kterou vydával Muzejní spolek v Brně. Byl členem několika vědeckých společností a spolků, čestným občanem Domašína a Vlašimi.

Ve své práci se zaměřil na místopis, Moravu, na díla o Jednotě bratrské a českých exulantech. Mimo jiné vydal Dějiny města Vlašimi a jeho statku, Dějiny Domašína a jeho farní osady, O jednotě Bratří českých, Dějiny českého studentstva, Panství Kutnohorské, Brněnský okres, Panství Táborské a poměry jeho poddaných a mnoho dalších.

Zdroj:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/331296-slavik-frant-augustin-dejepisec-a-filolog-cesky

http://www.knihovnavlasim.cz/region_autori_O-T.htm

Antonín Norbert Vlasák (1812 – 1901)

Kněz, historik a topograf. Narodil se 10.1.1812 v budově lékárny na Žižkově náměstí ve Vlašimi. Roku 1822 byl přijat do premonstrátského kláštera v Praze na Strahově jako zpěvák. Vystudoval gymnázium a v roce 1832 vstoupil do semináře. Roku 1836 se stal kaplanem ve Vlašimi, v roce 1844 farářem na Hrádku, kde působil skoro do své smrti. V roce 1840 založil ve Vlašimi první veřejnou knihovnu. Roku 1848 byl zvolen prvním starostou obce Libže a Hrádku, Vlašim a Domašín jej jmenovaly čestným občanem. Roku 1881 se stal arcibiskupskýcm sekretářem, roku 1886 aricbiskupských notářem. Zemřel 7.12.1901, byl pochován na starém hřbitově, potom byl přenesen do kostelní krypty. V zapomnění by neměla upadnout věta, kterou používal jako motta ve svých knížkách "Poznej svou vlast a budeš jí milovat".

Prozkoumal všechna důležitější místa naší vlasti po stránce historické, topografické a archaeologické a na základě těchto studií roku 1872 započal s vydáváním Bibliotéky místních dějepisů pro školu a dům, v níž během let 1873-85 popsal Okres Votický, Okres Benešovský, Okres Vlašimský, Okres Neveklovský, Okres Sedlčanský, Okres Sedlecký, Okres Dolno-Kralovický, Okres Uhlířsko-Janovický. Dalších víc než deset okresů zůstalo v rukopisech. Přispíval i do různých časopisů.

Zdroj:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/352315-vlasak-antonin-norbert-vlastenec-a-topograf-ces

http://www.knihovnavlasim.cz/region_autori_U-Z.htm