Obec Kondrac

Rychlá navigace


Titulní strana » Příroda a architektura » Architektura

Architektura

kostel v Kondraci

Rozvoj osídlení krajiny je spojen se vznikem ženského premonstrátského kláštera (1149) v Louňovicích. Ke klášteru patřilo i několik dalších vsí v okolí v nichž se z té doby dochovala řada staveb (kostel v Kondraci, Libouni, Pravoníně, Načeradci). V roce 1420 byl klášter vypálen a vypleněn husity a již nebyl obnoven. Další stavební rozvoj nastává až po roce 1500. Z té doby pochází zámky v Louňovicích, Načeradci, Libouni, kostel v Louňovicích a další stavby.

Dnes je krajina pod Blaníkem téměř výhradně zemědělsky a lesnicky obhospodařována. Dokonce i větší sídelní útvary mají ve svém středu převážně soustavu selských statků. Základním typem rolnické usedlosti je zde přízemní dům s hospodářskými staveními krytými sedlovými střechami.

Typický menší statek má dvě stavení v průčelní frontě spojená krytým vjezdem do dvora. Tato stavení bývají štíty orientována k návsi. Na ně pak navazují chlévy s hřebenem střechy ve stejném směru. Příčně je situována stodola. Krytý vjezd býval obloukový, nebo s rovným nadpražím, zakrytý sedlovou stříškou. Před obytným stavením se většinou rozkládala malá předzahrádka na kamenném tarasu. Typickými příklady mohou být statky v Býkovicích, v Olešné u Načeradce, Krasovicích, Hrajovicích, Karhuli a Světlé.

Přízemní průčelí obytných stavení jsou dodnes většinou dvouosá. Štít nad římsou byl téměř pravidelně tříosý se střední nikou. Způsob lemování oken a vyznačení nosných prvků štítu se liší podle působnosti posledního výrazného stavitele v místě. Jsou to hladké šambrány a lizény, páskové šambrány, mírně profilované podokeníky, někdy i nárožní bosáž. U starších staveb bývají i segmentové základky oken. Základním znakem místních staveb je volné řazení sedlových střech se štíty obrácenými do návsi. Obytná stavení mají často zápraží kryté přesahem střechy. U stodol je typická kombinace omítnutých zděných pilířů s většími plochami dřevěných výplní.

Jako urbanistické celky jsou nejhodnotnější části Načeradce, Světlé, Louňovic, Krasovic a Býkovic.

Velmi cenných je několik doposud dochovaných roubených staveb, z nichž pak především roubené špýchárky, ale i jednotlivé obytné domy a stodoly. Podstatně více jsou dochovány lidové zděné stavby, které se nacházejí v každé z obcí a osad CHKO.

Drobné sakrální objekty

Podblanicko bylo vždy typickou českou krajinou, mající všechny její rysy jak po stránce přírodní, tak kulturní. K těm druhým patří sakrální objekty - kapličky, zvoničky, Boží muka, křížky či křížové cesty. Většinou to jsou díla prostých venkovských lidových tvůrců. Tato dílka vhodně dotvářejí krajinu a někde jsou i její dominantou.

Použitá literatura:Blaník, Příloha časopisu Veronica pro Správu CHKO Blaník, Brno 1997

Informační bloky

Jazykové verze

cz | en | de

pomocí Google

Kontaktní info

OU Kondrac
Kondrac 3
258 01 Vlašim

Telefon: 317843088
obec@kondrac.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
17:00-20:00

Starosta:
Ing. Jiří Procházka

Informační mail

logo ubytovny

logo muzeum


Doporučit | Nahoru | Tisknout

Obec Kondrac | Mapa webu | Jak na web | Prohlášení o přístupnosti