Obec Kondrac
Kondrac

Dopravní automobil pro SDH Kondrac

Popis projektu

Pořízení dopravního automobilu

Časová realizace

Projekt byl realizován 2019

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je koupě nového dopravního automobilu pro SDH Kondrac. Projekt byl
spolufinancován Ministerstvem vnitra a Středočeským krajem.