Obec Kondrac
Kondrac

Kraj blanických rytířů

Popis projektu

Cílem akce grantového schematu bylo vytvoření a realizace koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje - KRAJE BLANICKÝCH RYTÍŘŮ - na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.

V rámci lokality jde o zcela chybějící službu propagace cestovního ruchu a vytvoření nové turistické oblasti včetně vytvoření nových turistických produktů, jako např. napojení regionu do projektu GREENWAYS Praha-Vídeň se STEZKOU DĚDICTVÍ, vedenou po nejkrásnějších zámeckých parcích a dalších zajímavostech.

Oblast kolem bájné hory Blaník využívá svůj přírodní i architektonický potenciál ve spojení se známou legendou o blanických rytířích, kteří v této hoře sídlí. Region přijal název vycházející z legendy a propojuje všechny výstupy akce tímto tématem.

Akce navazuje na tři investiční projekty realizované v rámci rozvoje cestovního ruchu ve Vlašimi a Kondraci, podporované ze SROP, jejichž propagace je rovněž součástí předložené akce.

Žadatel a partneři

Žadatel: ZO ČSOP Vlašim.

Partneři: Město Vlašim, obce Pravonín, Kamberk, Kondrac, Načeradec, Jankov, Muzeum Podblanicka, Nadace Partnerství, Marie Baborová, Josef Přitasil.

Výsledky projektu

  1. Výroba tiskových propagačních materiálů
  2. Zajištění distribuce propagačních materiálů
  3. Účast na veletrhu cestovního ruchu
  4. Zajištění inzerce a publicity v tisku, internetu, příp. rozhlase
  5. Výroba dalších propagačních materiálů
  6. Vytvoření webových stránek