Obec Kondrac
Kondrac

Vybavení knihovny Kondrac

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na vybavení knihovny novým nábytkem a technikou

Časová realizace

Projekt byl realizován 05/2021 - 12/2021

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je dovybavení obecní knihovny novým stolem a židlí pro zaměstnance knihovny. Dále pak novými stoly, židlemi a kontejnery se zásuvkami pro návštevníky knihovny. Ti pak mohou také využívat počítač a tiskárnu. Vše bylo spolufinancováno s EU a SZIF a na základě pravidel platných pro 3. Výzvu MAS Blaník. 

 

 

Obecní knihovna