Obec Kondrac
Kondrac

Obnova společenské místnosti

Popis projektu

Cílem projektu byla obnova společenské místnosti v přízemi budovy Obecního úřadu

Časová realizace

Projekt byl realizován 12/2021 - 04/2022

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je rekonstrukce místnosti v přízemí budovy Obecního úřadu, pořízení nových stanů, stolů s lavicemi, projektoru s promítacím plátnem. Vše bylo spolufinancováno s EU a SZIF a na základě pravidel platných pro 4. Výzvu MAS Blaník.

Společenská místnost