Obec Kondrac
Kondrac

Služby občanům

Na OÚ Kondrac můžete vyřídit:

Přihlášení k trvalému pobytu

Info nalezenete na Portálu veřejné zprávy - Změna trvalého pobytu.

Podání žádosti o kácení stromů

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin - .doc - 28kB

 

Přidělení čísla popisného

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO NEBO EVIDENČNÍHO NA ZÁKLADĚ VÝZVY STAVEBNÍHO ÚŘADU

 

Kdy obecní úřad přiděluje číslo na základě výzvy stavebního úřadu?

 

Stavební úřad vyzývá obecní úřad k přidělení čísla při současném naplnění těchto podmínek:

 • jde o nově vzniklou budovu,
 • jde o stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Takové budově, tedy nově vzniklé budově, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, nemůže obecní úřad přidělit číslo popisné nebo evidenční na žádost vlastníka či z vlastní iniciativy, ale právě jen a pouze na základě výzvy stavebního úřadu.

 

Současně je nepřípustné výzvě stavebního úřadu nevyhovět (s výjimkou výzvy o přidělení čísla budově, které se dle zákona číslo nepřiděluje). Obecní úřad nemůže odmítnout přidělit číslo např. z důvodu, že vlastník budovy neplní závazky vůči obci (např. z developerské smlouvy) či s ní vede soudní spor. Přidělení čísla nelze ani podmiňovat splněním jiných povinností než těch, které vyplývají z právní úpravy přidělování čísel (vlastník např. porušuje povinnosti na úseku stavebního řádu, to však samo o sobě nemůže být důvodem pro nepřidělení čísla).

 

Přidělení čísla

Obecní úřad

 • určí, zda se budově přidělí číslo popisné nebo evidenční,
 • stanoví konkrétní číslo,
 • v případě, že má obec více částí obce, určí část obce, do které přidělené číslo náleží.

Je-li v obci zaveden tzv. uliční systém  a budova má být součástí ulice nebo veřejného prostranství, obecní úřad může stanovit i číslo orientační.

 

Sdělení o přidělení čísla

Poté, co obecní úřad přidělí číslo popisné nebo evidenční, sdělí jej spolu s údaji o jeho příslušnosti k části obce stavebnímu úřadu. V případě, že je budově současně přiděleno číslo orientační, sdělí stavebnímu úřadu taktéž přidělené orientační číslo a údaj o názvu ulice (jiného veřejného prostranství), ke které budova náleží. 

 

Doklad o přidělení čísla

Obecní úřad musí vydat vlastníku (všem spoluvlastníkům) budovy písemný doklad o přidělení čísla. 

 

Zápis čísla do RÚIAN

Účinky přidělení čísla (čísel) nastávají až zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Je-li přidělováno na výzvu stavebního úřadu, provádí zápis stavební úřad.

 

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO NEBO EVIDENČNÍHO NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI VLASTNÍKA BUDOVY

 

Kdy obecní úřad přiděluje číslo na základě žádosti vlastníka budovy?

 

Ve všech ostatních případech se číslo popisné nebo evidenční přiděluje výlučně na žádost vlastníka budovy, tzn. kromě případů, kdy se budově přiděluje číslo na základě výzvy stavebního úřadu.

 

Náležitosti žádosti

Žádost musí mít písemnou formu. Přílohou musí být geometrický plán, nejde-li o budovu, která stavební povolení nebo ohlášení nevyžaduje.

Pozn.: zákon o obcích stanoví, že vedle geometrického plánu předloží vlastník budovy jako přílohu též doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání. Tento dokument vlastník nemůže předložit, protože takový doklad podle současné právní úpravy stavebního řízení neexistuje (neexistence dokumentu se týká primárně vybraných budov dokončených po 1. 1. 2018, kdy byl vypuštěn ze stavebního zákona § 120).

To, zda budova vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení, upravuje stavební zákon.

 

Přidělení čísla

Obecní úřad

 • určí, zda se budově přidělí číslo popisné nebo evidenční,
 • stanoví konkrétní číslo,
 • v případě, že má obec více částí obce, určí část obce, do které přidělené číslo náleží.

Je-li v obci zaveden tzv. uliční systém a budova má být součástí ulice nebo veřejného prostranství, obecní úřad může stanovit i číslo orientační.

 

Zápis čísla do RÚIAN

Aby bylo možno s přidělením čísla spojovat právní účinky (aby nabylo účinnosti), musí být přidělené číslo (přidělená čísla) zapsáno do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Zápis provádí obecní úřad.

 

Doklad o přidělení čísla

Po přidělení čísla (čísel) musí obecní úřad vydat vlastníku (všem spoluvlastníkům) budovy písemný doklad. Právní řád obsah či podobu tohoto dokladu neupravuje. 

 

Nepřidělení čísla

Obecní úřad nevyhoví žádosti zejména v těchto případech:

 • žádost se týká budovy, v jejímž případě má obecní úřad přidělovat číslo na základě výzvy stavebního úřadu;
 • vlastník požaduje přidělení čísla popisného, ale budově má být přiděleno číslo evidenční a naopak;
 • vlastník požaduje přidělení čísla stavbě, které se číslo nepřiděluje;
 • žádost je nesrozumitelná (např. není zřejmé, kdo žádá, pro jakou budovu);
 • žádost nepodal vlastník budovy.

Je ovšem nepřípustné nevyhovět žádosti o přidělení čísla z jiných důvodů, než které vyplývají ze zákona o obcích. Vyhovuje-li žádost podmínkám zákona, obecní úřad je povinen žádosti vyhovět. Obecní úřad nemůže odmítnout přidělit číslo např. z důvodu, že vlastník budovy neplní závazky vůči obci (např. z developerské smlouvy) či s ní vede soudní spor. Přidělení čísla nelze ani podmiňovat splněním jiných povinností, než které vyplývají z právní úpravy přidělování čísel (vlastník např. porušuje povinnosti na úseku stavebního řádu, to však samo o sobě nemůže být důvodem pro nepřidělení čísla).

Pokud obecní úřad žádosti o přidělení čísla nevyhoví, měl by ve sdělení o nepřidělení čísla důvod žadateli srozumitelně popsat.

Obecní úřad

Připravované akce

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.

Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:46
CELKEM:109334