Obec Kondrac
Kondrac

Oprava budovy márnice

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na opravu márnice na novém hřbitově v Kondraci

Časová realizace

Projekt byl realizován 08/2020 – 09/2021

Výsledky projektu

V rámci obnovy objektu márnice došlo k výměně střešní krytiny, k opravě poškozené střešní
konstrukce, výměně oken a dveří, výměna klempířských konstrukcí. Byla opravena podlaha,
vnitřní omítky, vyměněn dřevěný obklad venkovních říms a byla opravena celá venkovní
fasáda. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj.